Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR A – ZADANIE 2

POMOC W UZYSKANIU PRAWO JAZDY KATEGORII B

WARUNKI UCZESTNICTWA :

-  wiek aktywności zawodowej

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-  dysfunkcja narządu ruchu

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

-  maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł , w tym

-  dla kosztu kursu i egzaminów - 1.500 zł,

-  dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związania z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY : 25 % ceny brutto zakupu usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu która nie jest przyczyną wydania orzeczenia  dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń – symbol: 12 C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane  pod względem formalnym podarunkiem, żer wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących odstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruch.

KOSZTY KURSU I EGZAMINÓW – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzenia egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.

Wnioski do pobrania:

A_2_Wniosek_i_specyfikacja_1_.docx

A2_zal_2a_do_wniosku_zaswiad_lekarskie_A_1_i_2_2_.doc

A2_zal._3_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

A2_zal._1_Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow.docx

zA2_al.nr_6_uzasadnienie_do_wniosku_2_.doc

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved