Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Program Aktywny samorząd 2017 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd:”w 2017 roku .

Z treścią dokumentu można zapoznać się pod adresem: nowastrona.pfron.org.pl

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne,

Program w roku 2017 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).           
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy. 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków  o dofinansowanie zostanie ogłoszony w późniejszym terminie tj. (po podpisaniu aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2017 pomiędzy PFRON a Powiatem Słubickim).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.,

dla Modułu II:
· dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
· dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).            

Osoby niepełnosprawne z powiatu Słubickiego zainteresowane uczestnictwem   w programie „Aktywny Samorząd” zapraszamy do osobistego lub telefonicznego kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach ul. Sienkiewicza 28, tel. 95 758 21 40.  

Więcej informacji na stronie nowastrona.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/aktywny-samorzad-w-2017-roku/

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved