Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Projekt pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizuje projekt systemowy: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach "

    Projekt adresujemy do grupy 20 osób, które przed osiągnięciem pełnoletności przebywały w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych i realizują indywidualny plan usamodzielnienia oraz do osób niepełnosprawnych, które są w wieku aktywności zawodowej i pozostają bez zatrudnienia.
    Celem projektu jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz zwiększenie szans na rynku pracy.
    Realizacja projektu przyczyni się do eliminacji barier, z jakimi spotykają się beneficjenci poprzez realizację założonych celów projektu oraz przewidzianych działań.
    W ramach projektu m.in. organizowane są kursy i szkolenia dla beneficjentów ostatecznych umożliwiające zmianę, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji tj. kursu prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy I i II stopnia, kurs budowlany - glazurnik oraz inne.
    W ramach projektu systemowego pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 osób opuszczających rodziny zastępcze, bądź palcówki opiekuńczo - wychowawcze, z którymi zawarto indywidualne programy usamodzielnienia oraz 6 osób niepełnosprawnych, z którymi zawarto kontrakty socjalne w dniach 25-28 września 2008r. uczestniczyły w wyjeździe studyjnym. Podczas wyjazdu zorganizowane zostały warsztaty psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy , które zorganizowane zostały w hotelu "Hala Milenium" w Kołobrzegu. Uczestnicy podczas wyjazdu mieli zapewnione  całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie od NNW, materiały szkoleniowe oraz opiekę opiekuna.

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved