Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszania sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Wyróżniamy następujące stopnie niepełnosprawności:

a) Znaczny stopień niepełnosprawności – osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, to osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca ,w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

b) Umiarkowany stopień niepełnosprawności – osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

c) Lekki stopień niepełnosprawności – osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności to osoba z naruszoną sprawnością organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osobą o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, które dają się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niepełnosprawnymi są również osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidzkich przed 1997 rokiem. Orzeczenie o zaliczeniu do:

a) I grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

b) II grupy inwalidzkie traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

c) III grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved