Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Co to jest przemoc w rodzinie?

To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste, powodujące psychiczne lub fizyczne cierpienie.

Czy doznajesz przemocy w rodzinie?

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające?
 • nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
 • grozi, że Cię zabije lub zrobi Ci krzywdę?
 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
 • niszczy Twoją własność?

Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.
Zastanów się, czy czujesz się bezpieczna w swoim domu. Spróbuj porozmawiać z kimś zaufanym o tym, co dzieje się w Twojej rodzinie.

Szukaj pomocy!!! Nie jesteś sama!!!

Wiele osób, podobnie jak Ty, doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację.

Warto byś zapamiętała, że:

 • Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia,
 • Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to, co zrobił  czy powiedział.
 • Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.
 • Nawet po wielu latach kobieta może przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
 • Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.
 • Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Nic nie usprawiedliwia przemocy!!!

Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód zarówno fizycznych,  jak i psychicznych.

Co dzieje się z dzieckiem, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie?

 • Strach i niepokój – obawa o zdrowie i życie swoich rodziców, a także o własne,
 • Poczucie winy – dzieci myślą, że są przyczyną agresywnego zachowania swoich rodziców,
 • Ambiwalencja uczuć – odczuwanie zarówno miłości, jak i nienawiści do rodzica, który stosuje przemoc,
 • Brak zaufania – trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
 • Agresywność – wiele dzieci odreagowuje agresją to, co dzieje się w ich domach,
 • Bierność – uleganie wszelkim prośbą, wpływom i naciskom ze strony otoczenia,
 • Kłopoty w szkole – trudności z nauką, wagarowanie,
 • Smutek – dziecko czuje się przygniecione ciężarem swojej bezradności wobec przemocy w domu,
 • Opóźniony rozwój – dzieci, bez właściwej opieki, rozwijają się gorzej od swoich rówieśników,
 • Zaburzenia mowy – konsekwencja życia w ciągłym stresie,
 • Dolegliwości związane ze stresem – dolegliwości somatyczne, takie jak bóle głowy i żołądka, moczenie nocne,
 • Urazy fizyczne – doznane w wyniku przemocy.

Twoje dziecko ma prawo do życia i rozwoju w domu wolnym od przemocy!!!

Rodzina bez przemocy

Bezpieczeństwo
Mój dom jest azylem bezpieczeństwa. Moja rodzina chroni mnie przed bólem i cierpieniem.

Szacunek
Moja rodzina szanuje moje prawa.
Moje potrzeby są równie ważne, jak potrzeby innych członków rodziny.
Wzajemnie szanujemy swoje poglądy i decyzje.

Zaufanie
W mojej rodzinie jest miejsce na wspólne dzielenie się radościami i troskami.

Odpowiedzialność
Wspólnie ponosimy konsekwencje naszych decyzji – zarówno dobrych, jak i złych. W kłopotach i troskach możemy na siebie liczyć.

Partnerstwo ekonomiczne
Wspólnie gospodarujemy budżetem domowym Praca w domu jest równie ważna, jak zarobkowa.

Co możesz zrobić?

Przede wszystkim – powiedzieć NIE. NIE jesteś bezradna. Przemoc w domu NIE jest czymś normalnym. NIE bądź bierna – bierność prowadzi do nasilenia przemocy.

Przemoc domowa na pewno nie skończy się sama, to od Ciebie zależy, czy zostanie przerwana.
Oferujemy pomoc specjalistów:
- psychologa,
- prawnika,
- pracownika socjalnego,
- specjalistów pracy z rodziną.

Jeżeli uważasz, że przemoc domowa dotyka również Ciebie – zgłoś się do nas!!!

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved