Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Poradnictwo prawne

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od stycznia 2016 r. w powiecie słubickim  działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r , poz. 2030) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

  • osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
  • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
  • kombatantom;
  • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
  • osobom, które nie ukończyły 26 lat;
  • osobom, które ukończyły 65 lat;
  • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
  • kobietom w ciąży

 

Od tego roku jeden punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, które zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzepinie.

Zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzepinie jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Słubicki na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

Dzięki współpracy Powiatu Słubickiego i Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z  Zielonej Góry  mieszkańcy Powiatu, którzy nie kwalifikują się do uzyskania porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również otrzymać bezpłatną poradę prawną.

Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania systemowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać z darmowej pomocy na dodatkowym dyżurze prawnika.

 

DODATKOWY DYŻUR PRAWNIKA

-w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Słubickiej 3 w Rzepinie 

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz.: 13:00 - 15:00

pierwszy dyżur już 29 stycznia 2018 r.


Gdzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Punkty

Lokalizacja - adres

Harmonogram przyjęć

Punkt nr 1

 

budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
(pomieszczenie nr 8)
ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

 

Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:

 

poniedziałek        12:00 – 16:00

wtorek                 08:00 – 12:00

                     środa                  08:00 – 12:00

czwartek              11:30 – 15:30

piątek                  08:00 – 12:00

 

Punkt nr 2*

 

 

 

 

budynek  Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

(świetlica nr 2)

ul. Słubicka 3

Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:

 

poniedziałek        08:00 – 13:00

wtorek                 15:00 – 20:00

środa                  15:00 – 20:00

czwartek              08:00 – 13:00

 

 

Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca

w godz.: 13:00 - 15:00

 

daty dodatkowych dyżurów:

 

29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 listopada, 31 grudnia

Punkt  nr 2 jest  prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry

 

PORADY KORESPONDENCYJNE

Dla osób które nie mogą osobiście stawić się na dyżurze prawnika zapewniamy również możliwość skorzystania z porady korespondencyjnej:

·         poprzez e-mail – pisząc zapytanie na adres: porady@civis-sum.org.pl

·         listownie - pisząc zapytanie na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum" aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved