Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
poniedziałek 18.01.2021, 12:34 Kategoria: Aktualności PCPR

 

Zapytanie ofertowe PCPR.2710.1.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia zajęć edukacyjnych- korepetycji oraz zajęć językowych w formie on-line dla uczestników i osób z otoczenia projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Słubickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved