Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
wtorek 13.10.2020, 09:48 Kategoria: Aktualności PCPR

 

Zapytanie ofertowe PCPR.2710.17.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia zajęć indywidualnych on-line w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne  dla uczestników i osób z otoczenia projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Słubickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved