Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
środa 10.04.2019, 14:58 Kategoria: Aktualności PCPR

 

Informacja na temat planowanej realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w dniu 11 kwietnia o godz. 16:00 rozpocznie realizację  programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie. Zakłada się przeprowadzenie w bieżącym roku jednej edycji programu.

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest prowadzony przez 2 osoby w oparciu o założenia Programu The Model Duluth w wymiarze 60 h tj. 15 spotkań. Zajęcia w ramach programu są realizowane  w formie sesji indywidualnych i grupowych. Sposób realizacji programu to wykłady, warsztaty, ćwiczenia oraz treningi edukacyjne ukierunkowane na zmianę postaw i zachowań.

Realizowanymi w ramach programu działaniami korekcyjno – edukacyjnymi chcielibyśmy objąć przede wszystkim osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w ww. programie, sprawców przemocy skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece popełnione z użyciem przemocy, zarówno korzystających z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jak i warunkowo przedterminowo zwolnionych z odbycia reszty kary, wobec których Sąd orzekł dozór kuratorski.

MIEJSCE REALIZACJI: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach (dokładny adres: ul. Sienkiewicza 28, 69 – 100 Słubice)

Program realizowany jest dla osób z terenu Powiatu Słubickiego (zakładamy możliwość dołączenia do programu nowych uczestników w trakcie jego trwania).


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved