Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
piątek 05.01.2018, 12:47 Kategoria: Aktualności PCPR

 

Rekrutacja do projektu na rok 2018

Rekrutacja do projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” na 2018 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród klientów PCPR w Słubicach.

W 2018 roku przewiduje się włączenie w proces aktywizacji społecznej i zawodowej co najmniej 48 osób z terenu powiatu słubickiego należących do grup:

  • 40 osób - wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze,
  •  8 osób - osoby z niepełnosprawnościami

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji, takich jak: 
poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kształtujące umiejętności osobiste, zajęcia ukierunkowane  na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, wyjazdy integracyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28, celem złożenia formularza rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 95 758 21 40 wew. 24

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved