Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
piątek 28.11.2008, 13:56 Kategoria: Aktualności PCPR

Autor: Cieszyńska Justyna

Realizacja projektu systemowego EFS

Szkolenie EFS w Kołobrzegu

Szkolenie EFS w Kołobrzegu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizuje projekt systemowy: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach "

Projekt adresujemy do grupy 20 osób które przed osiągnięciem pełnoletniości przebywały w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych i realizują indywidualny plan usamodzielnienia oraz do osób niepełnosprawnych, które są w wieku aktywności zawodowej i pozostają bez zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz zwiększenie szans na rynku pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do eliminacji barier, z jakimi spotykają się beneficjenci poprzez realizację założonych celów projektu oraz przewidzianych działań.
W ramach projektu m.in. organizowane są kursy i szkolenia dla beneficjentów ostatecznych umożliwiające zmianę, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji tj.: kurs prawa jazdy kat. B, Kurs komputerowy I i II stopnia, kurs budowlany – glazurnik oraz inne.
W ramach projektu systemowego pn. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 osób opuszczających rodziny zastępcze, z którymi zawarto indywidualne programy usamodzielnienia, oraz 6 osób niepełnosprawnych z którymi zawarto kontrakty socjalne w dniach 25 -28 września 2008 r. uczestniczyło w wyjeździe studyjnym. Podczas wyjazdu zorganizowane zostały warsztaty psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, które zorganizowane zostały w hotelu "Hala Millenium" w Kołobrzegu. Uczestnicy ww. projektu mieli zapewnione całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie od NNW, dydaktykę, materiały szkoleniowe oraz opiekę opiekuna.


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved