Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
wtorek 20.04.2010, 11:10 Kategoria: Aktualności PCPR

Autor: Cieszyńska Justyna

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27.04.2010r. dotyczące rekrutacji osób niepełnosprawnych do projektu na 2010rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zaprasza osoby niepełnosprawne zainteresowane wzięciem udziału w projekcie pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do projektu.

Spotkanie odbędzie się dnia 27 kwietnia 2010r. o godz. 15.30, w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ul.Paderewskiego 23, 69-100 Słubice.

Projekt skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, bądź zatrudnionych, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystający ze świadczeń w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej bądź ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

-  doradztwa zawodowego,

-  grupy wsparcia (poradnictwa psychologicznego),

- kursów/szkoleń zawodowych (dobierane indywidualnie według predyspozycji uczestników projektu),

- wyjazdu studyjnego (podczas, którego odbędą się warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa),

- zabiegów rehabilitacyjnych (zgodnie ze schorzeniem).

Ponadto przewiduje się:

- zwrot kosztu dojazdów uczestników projektu.

Szczegółowych informacji na temat spotkania można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach ul. Sienkiewicza 28, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: (095) 758 21 40.


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved